Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji tutaj.